IVA-Z d.o.o. pored prodaje nudi uslugu instaliranja, servisa i održavanja sve opreme za centralno grijanje, vodovod i klimatizaciju iz naše ponude.

Naše ekipe su maksimalno tehnički i stručno opremljene, tako da smo u mogućnosti djelovati na više različitih lokacija bez prekida već započetih radova. IVA-Z timovi su prisutni kako na velikim gradilištima tako i na malim kućnim intervencijama kao što su montaže bojlera, ugradnja sanitarne opreme i slično.