IVA-Z d.o.o. HR-IVANIĆ-GRAD, Majdekova 7, Tel:01 2888 754 info@iva-z.hr
atmoMAG

atmoMAG

Plinski protočni grijači vode s priključkom na dimnjak

  • Ovisno o modelu, protok tople vode od 11 i 14 lit/min
  • Izvedba sa pripalnim plamenom (XZ) ili s direktnim startom (XI)
  • Priključak na dimnjak (atmoMAG)
  • Regulator protoka i temperature vode
  • Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A

Zagrijavanje vode na načelu protoka

Korištenjem protočnog grijača vode korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom načelu te modulirajućem plameniku, voda koja protječe zagrijava se na namješetnu konstatnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda. Protočni grijač smješta se u blizini mjesta potrošnje i neovisno o sustavu grijanja brine o udobnom korištenju vode. Za ispravan rad uređaja potreban je priključak na dimnjak. Prema načinu paljenja plamenika, u ponudi su dvije opcije: sa pripalnim plamenom (XZ) te s direktnim startom(XI). Uređaj s oznakom “mini” je uređaj smnajene dimenzije u odnosu na standardni model. 
atmoMAG mini INT 11-0/1 XZ atmoMAG INT 14-0/1 XZ H atmoMAG INT 14-0/1 XZ B atmoMAG mini INT 11-0/1 XI H
Općenito
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV B B B A
Toplinski učinak 19,2 kW 24,4 kW 24,4 kW 19,2 kW
Količina tople vode u položaju “vruće” 2,3-5,5 lit/min 3,2-7,0 lit/min 3,2-7,0 lit/min 2,6-5,5 lit/min
Količina tople vode u položaju “toplo” 4,8-11,0 lit/min 7,0-14,0 lit/min 7,0-14,0 lit/min 5,5-11,0 lit/min
Visina 580 mm 680 mm 680 mm 580 mm
Širina 310 mm 350 mm 350 mm 310 mm
Dubina 255 mm 270 mm 270 mm 255 mm
Težina 9 kg 11,5 kg 11,5 kg 9 kg
Vrsta plina Zemni (s mogućnošću preinake na PB) Zemni (s mogućnošću preinake na PB) Ukapljeni Zemni (s mogućnošću preinake na PB)
turboMAG

turboMAG

Priprema tople vode s fasadnim priključkom

  • Tri modela sa protokom 11, 14 i 16 lit/min
  • Novi koncept rukovanja putem zaslona na dodir
  • Modulirajući plamenik sa širokim modulacijskim područjem
  • Certificirani zrako-dimovodni sustav
  • Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A
Protočni bojleri turboMAG rade neovisno od zraka u prostoru u kojemu se nalaze, zahvaljujući komori s podtlakom te ventilatoru putem kojega se prisilno odvode dimni plinovi te se vrši usis zraka za izgaranje plina. Za rad uređaja neophodno je osigurati priključak na električnu mrežu (220V/50Hz) te predvidjeti odgovarajući zrako/dimovodni sustav sukladno uvjetima instalacije.turboMAG protočni bojler predstavlja kombinaciju vrhunskog dizajna sa jednostavnim korisničkim sučeljem te visokom efikasnošću u pripremi potrošne tople vode. Kompaktne dimenzije uređaja sa zaslonom koji je osjetljiv na dodir te integriranim funkcijskim ikonama, omogućiti će jednostavno rukovanje te podešavanje uređaja (uključivanje/isključivanje, odabir temperature vode, mod rada i sl.). U slučaju bilo kakve smetnje, korisnik će biti odmah obaviješten putem dijagnostičkog moda.U ponudi su tri modela po pitanju učinka: 11, 14 te 16 litara tople vode u minuti koji će osigurati odgovarajući komfor tople vode na izljevnom mjestu. Dodatno, uređaj posjeduje odabir odgovarajućeg moda rada ovisno o tome da li je riječ o tuširanju ili o punjenju kade. Ukoliko je riječ o punjenju kade, korisnik će odabrati željenu temperaturu te količinu vode te će zvučnim signalom biti obaviješten kada je zadatak obavljen.
MAG 11-2/0-5 H MAG 14-2/0-5 H MAG 16-2/0-5 H
Općenito
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV A A B
Najviše nazivno toplinsko opterećenje 21,3 kW 27,1 kW 31 kW
Najniže nazivno toplinsko opterećenje 5,3 kW 6,7 kW 7,7 kW
Količina tople vode ∆T = 25 K 11 lit/min 14 lit/min 16 lit/min
Količina tople vode ∆T = 55 K 7,8 lit/min 10 lit/min 11,4 lit/min
Minimalna temperatura vode 38 °C 38 °C 38 °C
Maksimalna temperatura vode 60 °C 60 °C 60 °C
Visina 600 mm 600 mm 600 mm
Širina 385 mm 385 mm 410 mm
Dubina 165 mm 165 mm 167 mm
Težina 14,5 kg 15,5 kg 16,5 kg
Klasa zaštite IPX5D IPX5D IPX5D
Zrako-/dimovodni sustav 60/100 mm 60/100 mm 60/100 mm
Električni priključak 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz