IVA-Z d.o.o. HR-IVANIĆ-GRAD, Majdekova 7, Tel:01 2888 754 info@iva-z.hr

Plinski protočni grijači vode s priključkom na dimnjak

  • Ovisno o modelu, protok tople vode od 11 i 14 lit/min
  • Izvedba sa pripalnim plamenom (XZ) ili s direktnim startom (XI)
  • Priključak na dimnjak (atmoMAG)
  • Regulator protoka i temperature vode
  • Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV: A

Zagrijavanje vode na načelu protoka

Korištenjem protočnog grijača vode korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom načelu te modulirajućem plameniku, voda koja protječe zagrijava se na namješetnu konstatnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda. Protočni grijač smješta se u blizini mjesta potrošnje i neovisno o sustavu grijanja brine o udobnom korištenju vode. Za ispravan rad uređaja potreban je priključak na dimnjak. Prema načinu paljenja plamenika, u ponudi su dvije opcije: sa pripalnim plamenom (XZ) te s direktnim startom(XI). Uređaj s oznakom “mini” je uređaj smnajene dimenzije u odnosu na standardni model. 
atmoMAG mini INT 11-0/1 XZ atmoMAG INT 14-0/1 XZ H atmoMAG INT 14-0/1 XZ B atmoMAG mini INT 11-0/1 XI H
Općenito
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV B B B A
Toplinski učinak 19,2 kW 24,4 kW 24,4 kW 19,2 kW
Količina tople vode u položaju “vruće” 2,3-5,5 lit/min 3,2-7,0 lit/min 3,2-7,0 lit/min 2,6-5,5 lit/min
Količina tople vode u položaju “toplo” 4,8-11,0 lit/min 7,0-14,0 lit/min 7,0-14,0 lit/min 5,5-11,0 lit/min
Visina 580 mm 680 mm 680 mm 580 mm
Širina 310 mm 350 mm 350 mm 310 mm
Dubina 255 mm 270 mm 270 mm 255 mm
Težina 9 kg 11,5 kg 11,5 kg 9 kg
Vrsta plina Zemni (s mogućnošću preinake na PB) Zemni (s mogućnošću preinake na PB) Ukapljeni Zemni (s mogućnošću preinake na PB)